تفاهم نامه فیلم عمار خراسان با سازمان ورزش شهرداری تهران منعقد شد

دسته بندی: فیلم عمار

اعضای فیلم عمار خراسان با خرید کارت ها ذیل با تخفیف ویژه (۳۰درصد) می توانند از خدمات باشگاه ها  و استخرهای ورزشی تفریحی مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران بهره مند شوند.


مراکز ارائه دهنده خدمات

نوع کارت

قیمت (تومان)

با تخفیف

طلایی

۵۰۰/۰۰۰

۳۸۰/۵۰۰

نقره ای

۲۵۰/۰۰۰

۱۹۰/۷۵۰

کارت اعتباری (از ۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان)

قیمت (تومان)

تخفیف

۵۰/۰۰۰

۴۰/۱۵۰

۱۰۰/۰۰۰

۷۸/۳۰۰

۱۵۰/۰۰۰

۱۱۶/۴۵۰

۲۰۰/۰۰۰

۱۵۴/۶۰۰

 

         مدت زمان اعتبار کارت ها یکسال است.

         دارندگان کارت طلایی می توانند از امکانات آموزشی مجموعه سالن های ورزشی شهرداری نیز بهره مند شوند.

         دارندگان کارت های اعتباری امکان استفاده از خدمات آموزشی را ندارد.

         اعضای محترم پس از انتخاب کارت مورد نظر خود می بایستی مبلغ فوق را به شماره حساب  ۱۴۱۱۷۲۷۵۳۹  بانک ملت شعبه بهار جنوبی واریز نمایند.  

          ارایه کپی کارت صنفی کپی کارت ملی و کپی فیش پراختی ( بنام فرد درخواست کننده ) هنگام ثبت نام ضروری است.

         ثبت نام از طریق صنف و یا روابط عمومی فیلم عمار خراسان امکانپذیر است.