پیام تبریک فیلم عمار خراسان به مناسبت روز خبرنگار

دسته بندی: فیلم عمار

پیام تبریک فیلم عمار خراسان به مناسبت روز خبرنگار

بدون تردید نقش بی بدیل، مؤثر و غیر قابل انکار خبرنگاران و گزارشگران در تحلیل، معرفی و انعکاس رویدادهای سینمایی میهن مان که صرفاً با شناخت عمیق مخاطبانش جان می گیرد و به حیات خود ادامه می دهد، تحسین برانگیز و قابل ستایش است.

فیلم عمار خراسان به نمایندگی از جامعه بزرگ اصناف سینمای ایران وظیفه خود می داند در ” روز خبرنگار ” ، مراتب سپاس و قدرشناسی خود را از تلاش های صادقانه، بی تکلف، بی توقع و ارزشمند همکاران رسانه ای ابراز نماید. در این روز فرخنده، مجددا آرزو می کنیم که خبرنگاران ارجمند حماسه های فرهنگی و هنری ایران اسلامی، هر چه زودتر به خواسته ها و مطالبات صنفی خود دست یابند و در سایه امنیت شغلی، تأمین اجتماعی و رفع نیازهای حرفه ای خود با سلامت و آرامش، دغدغه ای به جز تهیه ، نگارش و انعکاس اخبار موفقیت های فرهنگی و هنری کشور عزیزمان نداشته باشند.

فیلم عمار خراسان